Scroll voor het artikel

Achter de (nieuwe) schermen #10

Wie vooruitgang wil, moet zelf ook moderniseren. In 2015 gaan we flink door de teletijdmachine. We krijgen een nieuwe naam, een nieuwe huisstijl, een nieuw kantoor, een nieuwe vestiging in Oeganda, 27 nieuwe medewerkers en per januari 2016 een nieuwe directeur. Onze gedrevenheid voor gezonde en prettige relaties blijft gelukkig als vanouds.

Rutgers is de naam

Zelden was een nieuwe naam zo oud. Begin vorige eeuw streed Johannes Rutgers als arts voor seksuele vrijheid en gezondheid in Nederland. Achtereenvolgens de Rutgersstichting, Rutgershuizen, Rutgers Nisso Groep en Rutgers WPF vervolgden zijn pionierswerk. Vanaf nu houden we het simpel: Rutgers is de naam. Een nieuwe huisstijl maakt de opknapbeurt compleet.

Dank aan Dianda

Links: Vicky Claes (voormalig regionaal directeur van IPPF European Network) bij de afscheidborrel van Dianda Veldman (credits: Tom Roelofs)

Nieuwe schermen

Naast een nieuwe huisstijl krijgen we ook een nieuw huis. Ons werk voor gezonde seksualiteit voor iedereen doen we voortaan in een moderne en open kantoorruimte aan de Arthur van Schendelstraat. Nog steeds 1,4 kilometer van Utrecht Centraal, maar dan de andere kant op. Om de onderlinge uitwisseling te bevorderen, wisselen we de persoonsgebonden bureaus in voor flexplekken.

Oegandese moeders met baby´s (credits: Jeroen van Loon)

www.rutgers.id, .pk & .ug

Niet alleen in Utrecht, ook in Jakarta, Islamabad en Kampala heeft Rutgers een voordeur. Pakistan, Indonesië en Oeganda kennen grote uitdagingen op het gebied van seksuele gezondheid en gezinsplanning. De onvermoeibare medewerkers van onze landenkantoren boeken stapje voor stapje vooruitgang.

Rutgers Oeganda
Seksuele en reproductieve gezondheid: yes & ndiyo!  Met trots openen we in 2015 de deuren van Rutgers Oeganda. Het kantoor gaat onze vele activiteiten in Oost-Afrika ondersteunen. De regio worstelt met de bekende problemen, zoals geweld tegen vrouwen, onveilige abortussen en grote gezinnen die zichzelf nauwelijks kunnen onderhouden. Voorlopig is de vestiging één persoon sterk.

Het jaar staat in het teken van de oprichting van het kantoor en uitbreiding van het regionale netwerk. Lobby richting de Oegandese overheid kent wisselend succes. Richtlijnen voor veilige abortus worden teruggetrokken onder druk van religieuze leiders. Wel gaat de overheid aan de slag met handhaving van het ouderschapsverlof, wat de zorg voor kinderen moet verbeteren.

Rutgers Indonesië
Seksuele en reproductieve gezondheid: ya tentu saja!  Het landenkantoor in Jakarta is al actief sinds 1997. Indonesië kampt met veel gevallen van hiv-infecties, ongeplande zwangerschappen en onveilige abortussen onder jongeren. Huiselijk geweld komt eveneens vaak voor. 22 Rutgers-collega’s werken met hun netwerk aan de aanpak van de problemen.

Bijvoorbeeld betrekt het mannen bij het voorkomen van huiselijk geweld, onder meer door bewustwordingscampagnes en begeleiding van geweldplegers. Om de voorlichting en zorg voor jongeren te verbeteren, heeft het een app ontwikkeld met betrouwbare informatie en verzorgt het lessen over seksualiteit, op scholen maar ook in jeugdgevangenissen. De activiteiten bereiken tienduizenden mensen verspreid over het land.

Rutgers Pakistan
Seksuele en reproductieve gezondheid: jee haan!  De Pakistaanse vestiging pioniert sinds 1998 in het conservatieve land. Seksuele voorlichting is daar verre van vanzelfsprekend, wat onder meer leidt tot een groot aantal tienerzwangerschappen. Ook kindhuwelijken en seksueel misbruik zijn geen zeldzaamheid. Een team van 26 medewerkers werkt hard aan verandering.

Op scholen betrekt het ouders, docenten en ander schoolpersoneel bij de seksuele educatie van studenten. Daarnaast traint het jonge meiden om anderen voor te lichten over de negatieve gevolgen van kindhuwelijken. Ook een sms-dienst voor vragen over seksuele gezondheid is een groot succes met meer dan 21.000 gebruikers. Verder is er lobbytriomf: de provincie Baluchistan neemt een wet aan tegen huiselijk geweld.

Personeelscijfers

Aantal medewerkers
Aan het einde van 2015 telt Rutgers, inclusief de landenkantoren, 151 werknemers voor 129,2 fte (1 fte=1 volledige werkweek):

Rutgers Nederland » 87,8 fte (102 werknemers)
Rutgers Pakistan » 19,0 fte (26 werknemers)
Rutgers Indonesië » 21,4 fte (22 werknemers)
Rutgers Oeganda » 1,0 fte (1 werknemer)

Ziekteverzuim
Het hoofdkantoor van Rutgers in Nederland kent in 2015 een ziekteverzuim van 5,3 procent. Ten opzichte van 2014 is dat een verhoging van 1,17 procent, die voornamelijk een gevolg is van langdurig verzuim (langer dan zes weken). Hoewel het ziekteverzuim al laag is, streeft Rutgers naar een percentage van onder de 4,5.

Opleidingen
In 2015 besteedt Rutgers 94.868 euro van de beschikbare 176.600 euro voor bijscholing van het personeel. De onderbesteding is een gevolg van de verhuizing naar het nieuwe kantoor, die veel tijd in beslag heeft genomen.

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Rutgers. Boven v.l.n.r.: Laurent de Vries, Nicolette Loonen, Koos van der Velden, Andrée van Es, Marijke Wijnroks. Onder v.l.n.r.: Tom de Man, Sara Seims, Erik Thijs Wedershoven. Niet op de foto: Lars Delleman en Anita Hardon (credits: Pieter Glerum)

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding van 150 euro per vergadering en komen driemaal per jaar bijeen. Voor leden die niet in Nederland wonen, worden de reiskosten vergoed.

Samenstelling:
Andrée van Es (voorzitter)
Tom de Man
Sara Seims
Nicolette Loonen
Marijke Wijnroks
Laurent de Vries
Erik Thijs Wedershoven (tot eind 2015)
Koos van der Velden (tot eind 2015)
Lars Dellemann (vanaf februari 2016)
Anita Hardon (vanaf februari 2016)

Samenvatting financieel jaaroverzicht 2015

De samenvatting van het financiële jaaroverzicht geeft gegevens weer omtrent inkomen, uitgaven en financiële positie van Rutgers in 2015.

Financieel jaaroverzicht 2015

Deel dit artikel