Scroll voor het artikel

Investeren in floreren #6

Niet alleen vrede, voedsel en schoon water vormen de fundering waarop een land kan bouwen. Ook seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn een onmisbare heipaal. Zonder bestrijding van onder meer moedersterfte, aids en achterstelling van vrouwen, stort de boel alsnog in elkaar. De Nederlandse overheid investeert daarom extra in vooruitgang op dit gebied in ontwikkelingslanden. Dankbaar gaan wij heien.

Geen bloei zonder jeugd

Een florerende toekomst start bij florerende jongeren. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het echter aan de voorwaarden om tot bloei te komen: kennis over gezond seksueel gedrag, toegang tot zorg en de vrijheid om jezelf te zijn. Het realiseren van deze driepoot is vanaf 2011 de ambitie van de grootschalige jongerenprogramma’s Access, Services, Knowledge (ASK) en Unite for Body Rights.

Samen met binnen- en buitenlandse partners zetten we reuzenstappen in elf landen. 116 miljoen mensen worden bereikt met 400.000 voorlichtingsactiviteiten. 70.000 voorlichters en 80.000 zorgverleners worden getraind in het geven van correcte informatie. 39 miljoen anticonceptiemiddelen worden verstrekt. 28 miljoen zorgaanvragen worden behandeld. Een handleiding steunt organisaties verder in het verbeteren van de situatie van jongeren.

En nu verder

In de nieuwe programma’s Right Here Right Now en Get Up Speak Out gaan we door met de bevordering van de gezondheid en rechten van jongeren in ontwikkelingslanden. Ook presenteren we een actie-agenda die overheden, donoren en maatschappelijke organisaties oproept om een flinke steen bij te dragen.

De vrouwencondoomdroom

Uitleg over vrouwencondooms bij de kapper in Kameroen (credits: Chris Pennarts)

Een vederlicht product kan een zwaarwichtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van landen: het vrouwencondoom. Het middel geeft vrouwen meer controle over de bescherming tegen zowel ongewenste zwangerschap als soa’s, waaronder hiv. Wijdverbreid gebruik verbetert de gezondheid van gemeenschappen alsook de ontplooiingskansen van vrouwen.

In het programma Universal Access to Female Condoms (UAFC) vergroten we samen met Oxfam Novib en i+solutions de bekendheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van vrouwencondooms in ontwikkelingslanden. We organiseren de Global Female Condom Conference, waar internationale organisaties en overheden zich committeren aan de vrouwencondoomdroom.

“Mijn man is er heel blij mee, want het heeft het probleem opgelost dat ik nooit seks durfde te hebben in mijn vruchtbare periode. Soms zeurt hij dat hij geen condoom heeft, maar dan haal ik gauw een vrouwencondoom tevoorschijn.’’

Odelia Bessum Kum (kapster en moeder van drie kinderen, Kameroen)

En nu verder

Mede dankzij de steun van UAFC aan fabrikanten, zijn nog eens twee nieuwe vrouwencondoomproducten door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) goedgekeurd voor wereldwijde verstrekking. Het totaalaanbod komt daarmee op vier. Dat is goed nieuws, want meer concurrentie op de markt doet de prijs dalen.

Man trouwt kind

Het klinkt zelfs te bizar voor een nachtmerrie: jonge meisjes die met oudere mannen moeten trouwen. Toch is dit in sommige landen dagelijkse praktijk. Kindbruiden mogen niet meer naar school, worden mishandeld en krijgen kinderen op veel te vroege leeftijd. Deze extreme mensenrechtenschending verdient de hoogste prioriteit. We dragen bij aan het bevrijden van deze meisjes en het voorkomen van toekomstige kindhuwelijken.

We werken daarbij samen met gezaghebbers in lokale gemeenschappen. Een glansrijk voorbeeld is opperhoofd Inkosi Kachindamoto uit Malawi. Zij weet 330 kindhuwelijken te ontbinden en stuurt de meisjes terug naar school. Onder aansporing van minister Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking en Prinses Mabel (voorzitter van Girls not Brides) onderzoeken we met collega-organisaties hoe we de misstanden nog beter kunnen bestrijden.

En nu verder

In de alliantie Yes I Do werken we met partners aan de aanpak van kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen in zeven landen. Adolescente meiden krijgen een grote rol in het verbeteren van hun eigen positie.

Maandelijkse stilstand

Indiase vrouwen

Op de weg van ontwikkeling stuiten meisjes en vrouwen op het platteland in India op een maandelijkse periode van stilstand. Door een gebrek aan kennis over verzorging bij menstruatie en toegang tot hygiënisch maandverband, trekken zij zich noodgedwongen iedere maand een week terug uit het openbare leven. Kostbare dagen voor school, werk en zelfontplooiing gaan zo verloren.

Dankzij de Nationale Postcode Loterij geven we samen met Simavi, Women on Wings en lokale partners voorlichting aan zowel vrouwen als mannen over ongesteldheid en het belang van goede hygiëne. Ook zetten we ondernemingen op voor de productie van betaalbaar maandverband, die tevens banen creëren voor honderden vrouwen. Met de publiekscampagne ‘1WeekExtra’ vragen we in Nederland aandacht voor de problematiek.

“Wij kunnen dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij bijdragen aan een groene en rechtvaardige wereld. Seksuele gezondheid en rechten zijn absoluut noodzakelijk in die rechtvaardige wereld, waarin iedereen de kans heeft zichzelf te ontwikkelen en mee te doen.’’

Margriet Schreuders (hoofd afdeling goede doelen van de Nationale Postcode Loterij)

Deel dit artikel