Scroll voor het artikel

Mannen hun hok uit #2

Het houdt van bier, vrouwen en voetbal, toont geen gevoelens en is de baas van het gezin. Rara, wat is het? Een echte man? Neen. Het is een beeld waaraan een echte man zou moeten voldoen. Zulke gendernormen kunnen negatieve gevolgen hebben voor vrouwen, kinderen en mannen zelf. Daarom breekt Rutgers de muren van het mannenhok.

Zorgende vaders zijn win-win

In verschillende landen leiden maatstaven voor mannelijkheid -en het gevoel daarin te falen- tot schrijnende situaties, zoals huiselijk geweld, beperkte ontwikkelingskansen voor vrouwen en kinderen die opgroeien zonder vader. In het programma MenCare+ beogen we gendernormen te veranderen en vaders meer te betrekken bij de zorg voor hun partner en kinderen. Daarvan profiteert het hele gezin, inclusief de vader zelf.

In Zuid-Afrika, Brazilië, Indonesië en Rwanda organiseren we onder meer groepsbijeenkomsten waarin jongens en vaders hun ervaringen en ideeën uitwisselen over de rol van mannen in het gezin. Ook krijgen zij voorlichting over de positieve gevolgen van betrokken vaderschap. Allemaal onder het motto: mannen zijn niet het probleem, maar een deel van de oplossing.

“Ik ben vaak ver van huis voor mijn werk. Zodra ik thuis ben, besteed ik veel tijd aan onze kinderen. Ik lees ze bijvoorbeeld voor en verschoon ze. Daardoor heeft mijn vrouw tijd voor zichzelf.’’

Lukman Sardi (deelnemer MenCare+ in Indonesië)

En nu verder

Met het nieuwe programma Prevention+ vervolgen we onze missie om mannen te betrekken bij het voorkomen van huiselijk en seksueel geweld.

Geef ‘m de vijf, maar méér is beter

Lodewijk Asscher, minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ontvangt het rapport ‘State of the World’s Fathers 2015’ (credits: Ed Lonnee)

Samen met andere organisaties pleiten we voor uitbreiding van het vaderschapsverlof. Op Prinsjesdag volgt de eerste stap in de goede richting: minister Asscher van Sociale Zaken kondigt een verruiming aan van twee naar vijf dagen. Om deze mijlpaal te vieren en de minister te complimenteren, roepen we mensen op een selfie met een high five te maken onder het mom ‘Geef ‘m de vijf!’. Op Facebook en Twitter zien we vele handen verschijnen. Ook die van de minister.

En nu verder

Rutgers streeft naar een 10-100-1000-formule voor vaders: tien betaalde kraamverlofdagen en honderd dagen ouderschapsverlof tijdens de eerste duizend levensdagen van het kind.

Ondanks de verruiming van het vaderschapsverlof scoort Nederland laag ten opzichte van andere Europese landen. Bij al onze buren hebben vaders veertien weken of langer betaald verlof.

#wistjedat

Versla de macho en luister naar jezelf

Ook jongens in de puberteit ervaren stevige groepsdruk om zich als echte man te gedragen. Daarom doen ze bijvoorbeeld stoer over meisjes en onverschillig over schoolprestaties, ook al willen ze dat eigenlijk niet. Dit machogedrag belemmert jongens om zichzelf te zijn en kan leiden tot seksueel grensoverschrijdend gedrag, slechte schoolresultaten en agressie.

Samen met Soa Aids Nederland en Movisie houden we de pilotcampagne Beat the Macho om jongens te laten nadenken over gendernormen en hoe daarmee om te gaan. We organiseren workshops en laten jongens stripverhaaltjes over groepsdruk afmaken op de website www.sense.info. Van de meest herkenbare situaties maken rappers MC Fit en Adje het nummer ‘Luister naar jezelf’. De bijbehorende videoclip, gemaakt van ingestuurde filmpjes, wordt meer dan 70.000 keer bekeken.

“Hadden we maar vaker zo’n plek waar we met jongens onszelf kunnen zijn.’’

(deelnemer Beat the Macho-workshop in Tilburg)

En nu verder

Met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoeken we de mogelijkheden om de Beat the Macho-workshops in gemeentes voort te zetten.

Deel dit artikel