Scroll voor het artikel

Veilige haven 2.0 #8

De kade van onze veilige haven vertoont scheurtjes. Veel nieuwe vluchtelingen ontbreekt het hier aan informatie en middelen voor veilige en prettige seks, weerbaarheid tegen seksuele dwang en begrip van de seksuele vrijheden in Nederland. Dat kan hun welzijn en die van anderen in gevaar brengen. Dus pakt Rutgers haar gereedschap.

Seksuele spelregels

De puberteit kent geen genade voor menselijk drama. Seksuele vorming voor jonge vluchtelingen is daarom minstens zo belangrijk als voor andere kinderen. Taalverschillen, trauma’s en taboes maken het een complex karwei voor scholen met nieuwkomers. De lesmethode Welkom Op School van Pharos en Rutgers biedt houvast. De geactualiseerde versie geeft onder meer extra aandacht aan de rolverdeling tussen man en vrouw.

En nu verder

Wie de spelregels niet kent, kan ze ook niet naleven. Voorlichting over fijne en vrijwillige seksuele relaties en respect voor verschillende samenlevingsvormen, is daarom onmisbaar. Dat geldt voor iedereen in Nederland en dus ook voor vluchtelingen. Samen met de GGD en Pharos maken we onze beproefde methodes toegankelijk voor en met deze groep. Lessen op opvanglocaties en internet sluiten we aan op hun taal, achtergronden en behoeftes.

Ellende in ellende

Zorg hebben we ook voor vluchtelingen die zich nog in de rampregio’s bevinden. Alsof bloedvergieten en ontheemding niet genoeg is, staat hen nog meer ellende te wachten. Noodsituaties leiden tot wetteloosheid en gebrek aan behoorlijke gezondheidszorg. Mensen lopen daardoor groot risico op verkrachting, soa’s en ongewenste zwangerschap.

UNFPA schetst de wantoestanden in haar jaarlijkse rapport over bevolkingsproblematiek, dat wij traditiegetrouw lanceren in Nederland. UNFPA roept de internationale gemeenschap op om regeringen, organisaties en burgers in kwetsbare landen beter voor te bereiden op toekomstige rampen. De Nederlandse overheid steunt alvast de aanbeveling.

“Gezondheid van vrouwen en jongeren moet niet behandeld worden als het sluitstuk van humanitaire interventies.’’

Dr. Babatunde Osotimehin (directeur UNFPA)
Groepje vluchtelingen in Grieks tentenkamp

En nu verder

Samen met Nederlandse noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties onderzoeken we de mogelijkheden om de seksuele gezondheid en rechten van mensen in crisisgebieden te verbeteren.

“Vluchtelingen en asielzoekers zijn extra kwetsbaar. Ook zij hebben recht op informatie over seksuele gezondheid en toegang tot hulp en advies als ze vragen hebben of problemen.’’

Ineke van der Vlugt (programmacoördinator bij Rutgers)

Deel dit artikel